Facebook

Sözlük

maintenance

noun

Türkçe'si bakım, koruma, sürdürme
Tür noun
Örnek Cümle
In our age, many major bridges have been constructed around the world, but the biggest problems bridge engineers have been facing today are those of maintenance and repair.
Çağımızda dünyada pek çok köprü inşa edilmiştir, ancak bugün köprü mühendislerinin karşılaştığı en büyük sorunlar bakım ve onarım sorunlarıdır.