Facebook

Sözlük

major

adjective

Türkçe'si ana, önemli, büyük
Tür adjective
Örnek Cümle
Various studies over the years, have showed that plastic is one of the major toxic pollutants, as it is a non-biodegradable product.
Yıllardır çeşitli araştırmalar plastiğin esas zehirli kirleticilerden biri olduğunu göstermiştir, çünkü plastik doğada çözünmez bir üründür.