Facebook

Sözlük

major

adjective

Türkçe'si ana, önemli, büyük
Tür adjective
Örnek Cümle
The government hospitals do not give priority unless you have a major urgency or critical condition.
Devlet hastaneleri, önemli bir aciliyetiniz ya da ciddi bir durumunuz olmadıkça öncelik göstermez.