Facebook

Sözlük

major

adjective

Türkçe'siana, önemli, büyük
Türadjective
Örnek Cümle
The authority which men exercise over women is a major source of oppression in our society.
Erkeklerin kadınlar üzerinde uyguladıkları otorite toplumumuzda en önemli bir baskı kaynağıdır.