Facebook

Sözlük

major

adjective

Türkçe'si ana, önemli, büyük
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the major aims of economic development is to raise the living standards of all the people in the country.
Ekonomik gelişmenin başlıca amaçlarından biri, ülkedeki bütün insanların hayat standardını yükseltmektir.