Facebook

Sözlük

majority

noun

Türkçe'si çoğunluk
Tür noun
Örnek Cümle
In a democracy, a decision must be approved by a majority of voters before it may take effect.
Demokraside karar yürürlülüğe girmeden önce seçmenlerin çoğu tarafından onaylanmalıdır.