Facebook

Sözlük

make a statement

phrase

Türkçe'si açıklama yapmak
Tür phrase
Örnek Cümle
The Prime Minister declines to make a statement to the press.
Başbakan, basına beyanatta bulunmaktan kaçınıyor.