Facebook

Sözlük

make sure

phrasal verb

Türkçe'si sağlamak, temin etmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
A manager's job is to make sure that each team member shares a common outlook at work.
Yöneticinin işte her bir takım üyesinin ortak bir bakış paylaştığından emin olmaktır.