Facebook

Sözlük

make up

phrasal verb

Türkçe'si oluşturmak; uydurmak; telafi etmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The areas of business, education, and health professions make up more than half of all master's degrees obtained in the US in the year 2006.
İş, eğitim ve sağlık meslek alanları ABD'de 2006 yılında alınan tüm yüksek lisans derecelerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.