Facebook

Sözlük

man

noun

Türkçe'si adam; insanoğlu
Tür noun
Örnek Cümle
If the rich man hadn't paid the ransom at once, he wouldn't have got his son back alive.
Zengin adam fidyeyi derhal ödememiş olsaydı, oğlunu tekrar sağ olarak alamamış olacaktı.