Facebook

Sözlük

management

noun

Türkçe'siidare,yönetim
Türnoun
Örnek Cümle
It is important to note that time management is something that you learn and practice to be able to perfect.
Zaman yönetiminin, sizin mükemmel olabilmek için öğrendiğiniz ve uyguladığınız bir şey olduğuna işaret etmek önemlidir.