Facebook

Sözlük

manager

noun

Türkçe'si yönetici,idareci
Tür noun
Örnek Cümle
For example, a personnel manager may have to find the average wage for men in a factory.
Söz gelimi bir personel müdürü fabrikadaki kimseler için ortalama ücreti bulmak isteyebilir.

Alternatif öneriler:

manageself-manage