Facebook

Sözlük

manager

noun

Türkçe'si yönetici,idareci
Tür noun
Örnek Cümle
The unexpected arrival of the district manager flustered the director and the staff alike.
Bölge sorumlusunun beklenmedik gelişi, müdürü olduğu kadar personeli de telaşlandırdı.

Alternatif öneriler:

manageself-manage