Facebook

Sözlük

managing

noun

Türkçe'siidare etme
Türnoun
Örnek Cümle
Women are better at managing money than men.
Kadınlar para yönetiminde erkeklerden daha iyidir.