Facebook

Sözlük

manner

noun

Türkçe'sitarz,biçim,şekil
Türnoun
Örnek Cümle
Some members put their questions to the chairman in a hostile manner and this naturally unnerved him.
Bazı üyeler sorunlarını başkana düşmanca bir tavır içinde yönelttiler ve bu da doğal olarak onu telaşa düşürdü.