Facebook

Sözlük

manoeuvre

verb

Türkçe'simanevra yapmak
Türverb

noun

Türkçe'simanevra
Türnoun

Alternatif öneriler:

humanoidmanor