Facebook

Sözlük

manufacturing

noun

Türkçe'si üretim,imalat
Tür noun
Örnek Cümle
The first colonial immigrants began to arrive in Britain in the early 1950s to work in the manufacturing industry.
İlk sömürge göçmenleri, İngiltere’ye, imalat sanayiinde çalışmak amacıyla, 1950’lerin başlarında gelmeye başlamıştır.

Alternatif öneriler:

manman-made