Facebook

Sözlük

manufacturing

noun

Türkçe'si üretim,imalat
Tür noun
Örnek Cümle
Globalization is not only about low cost manufacturing but has provided opportunity to the manufacturers to exploit opportunities and resources in other countries.
Küreselleşme sadece düşük maliyetli üretim değil aynı zamanda üreticilere başka ülkelerdeki fırsat ve kaynaklardan yararlanma olanakları sağlamaktadır.

Alternatif öneriler:

manman-made