Facebook

Sözlük

manufacturing

noun

Türkçe'si üretim,imalat
Tür noun
Örnek Cümle
The Pacific markets have become extremely competitive since the manufacturing capacity of many Far Eastern countries began to improve at the turn of the decade.
Birçok Uzak Doğu ülkelerinin üretim kapasitesi yüzyılın başlangıcında gelişmeye başladığından beri Pasifik piyasaları aşırı rekabetçi hale gelmiştir.

Alternatif öneriler:

manman-made