Facebook

Sözlük

many

pronoun

Türkçe'sibir çoğu
Türpronoun
Örnek Cümle
The steady advancement in communication technology has contributed to the progress of mankind in many ways.
İletişim teknolojisindeki sürekli gelişme, insanoğlunun ilerlemesine pek çok biçimde katkıda bulunmuştur.

determiner

Türkçe'sibirçok, bir hayli
Türdeterminer
Örnek Cümle
Thanks to many different sources of funding and scholarships, private schools are not just for those that are considered privileged.
Bir çok farklı fon bulma ve burslar sayesinde özel okullar artık ayrıcalıklı düşünenlerden değildir.