Facebook

Sözlük

many

quantifier

Türkçe'sibirçok
Türquantifier
Örnek Cümle
This phone doesn't have so many features as the other one.
Bu telefon öbürü kadar çok özelliğe sahip değil.