Facebook

Sözlük

many

quantifier

Türkçe'si birçok
Tür quantifier
Örnek Cümle
Humans have tried to domesticate many animals, but they have succeeded with very few.
İnsanlar, pek çok hayvanı evcilleştirmeye çalışmışlar ama çok azında başarılı olmuşlardır.