Facebook

Sözlük

marked

adjective

Türkçe'siişaretli, göze çarpan
Türadjective
Örnek Cümle
A standard metre was marked on a platinum bar.
, bir cm3’lük suyun kütlesidir.