Facebook

Sözlük

market

verb

Türkçe'si pazarlamak
Tür verb
Örnek Cümle
The market for these goods is in the centre of the town.
Bu malların pazarı şehrin merkezindedir.

noun

Türkçe'si çarşı, pazar; piyasa
Tür noun
Örnek Cümle
In Latin America and Eastern Europe, where interventional methods in the past were put into effect most susterely, it is governments, not outside economists, that today speak most favourably in support of market economics.
Geçmişte müdaheleci yöntemlerin en sert şekilde uygulamaya konulduğu Latin Amerika’da ve doğu Avrupa’da, bugün pazar ekonomisi lehinde en olumlu konuşanlar yabancı ekonomistler değil, hükümetlerdir.