Facebook

Sözlük

market

verb

Türkçe'sipazarlamak
Türverb
Örnek Cümle
The past few years, in which many nations have moved towards democracy and a market economy may be considered an important turning point in world history.
Pek çok ulusun demokrasiye ve pazar ekonomisine yöneldiği son birkaç yıl, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak düşünülebilir.

noun

Türkçe'siçarşı, pazar; piyasa
Türnoun
Örnek Cümle
Anyone who wishes to begin selling industrial goods in a foreign country must first carry out market research.
Yabancı bir ülkede sanayi mallan satmaya başlamak isteyen herkes önce Pazar araştırması yapmalıdır.