Facebook

Sözlük

market

verb

Türkçe'si pazarlamak
Tür verb
Örnek Cümle
The competitive intelligence is the part of business activities which deals with the knowledge and the information on market trends and marketing research.
Rekabetçi zeka, piyasa hareketlerinde ve pazar araştırmasında bilgi ve enformasyonu ele alan işi faaliyetlerinin bir kısmıdır.

noun

Türkçe'si çarşı, pazar; piyasa
Tür noun
Örnek Cümle
The management has agreed that the new shares be priced 20 % below their current market value.
Yönetim, yeni hisse senetlerinin, rayiç piyasa değerinden % 20 daha düşük olarak fiyatlandırılmasını uygun görmüştür.