Facebook

Sözlük

market

verb

Türkçe'sipazarlamak
Türverb
Örnek Cümle
The translation market is ever increasing in demand in helping global interaction and communication.
Çeviri pazarı küresel etkileşim ve iletişime yardım etme bakımından giderek artan bir taleptir.

noun

Türkçe'siçarşı, pazar; piyasa
Türnoun
Örnek Cümle
Beyen, a former Dutch foreign minister, who as early as 1943-44, drafted the first plan for acommon market in Europe.
Beyen idi.