Facebook

Sözlük

market

verb

Türkçe'si pazarlamak
Tür verb
Örnek Cümle
The translation market is ever increasing in demand in helping global interaction and communication.
Çeviri pazarı küresel etkileşim ve iletişime yardım etme bakımından giderek artan bir taleptir.

noun

Türkçe'si çarşı, pazar; piyasa
Tür noun
Örnek Cümle
The management has agreed that the new shares be priced 20 % below their current market value.
Yönetim, yeni hisse senetlerinin, rayiç piyasa değerinden % 20 daha düşük olarak fiyatlandırılmasını uygun görmüştür.