Facebook

Sözlük

marketing

noun

Türkçe'sipazarlama
Türnoun
Örnek Cümle
The two greatest benefits of marketing forums are infinite businesses leads, and recognition.
Pazar toplantılarının en büyük iki yararı sonsuz işletme ve tanımadır.