Facebook

Sözlük

married

adjective

Türkçe'si evli
Tür adjective
Örnek Cümle
Debra says that she is going to get married when she is twenty, and that she is going to have two children.
Debra, 20 yaşına gelince evleneceğini ve iki çocuk sahibi olacağını söylüyor.