Facebook

Sözlük

married

adjective

Türkçe'si evli
Tür adjective
Örnek Cümle
They were to have been married next month but now they have quarrelled and the wedding has been cancelled.
Gelecek ay evlenmiş olacaklardı ama şimdi kavga ettiler ve düğünleri iptal edildi.