Facebook

Sözlük

marrow

noun

Türkçe'si sakız kabağı, ilik
Tür noun
Örnek Cümle
The danger from strontium -90 is particularly great because it is concentrated adjacent to the bone marrow.
Silah denemesi başladığında lösemide dünya ölçeğinde küçük bir artış oldu, kimi bilim adamları bunu radyasyonla, strantium-90'daki bu artışla, bağlantılı görmektedirler.