Facebook

Sözlük

massive

adjective

Türkçe'sibüyük, devasa
Türadjective
Örnek Cümle
Home schooling is a process that requires a massive amount of time and dedication.
Evde eğitim, büyük miktarda zaman ve özveri gerektiren bir süreçtir.