Facebook

Sözlük

match

verb

Türkçe'sieşleşmek,uymak
Türverb
Örnek Cümle
For this function to be performed, it is necessary to determine applicants, qualifications and to hire those whose qualifications match the jobs to be filled.
Bu işlevin yerine getirilebilmesi için başvuranların niteliklerini belirlemek ve nitelikleri doldurulacak işe uygun kimseleri almak zorunludur.

noun

Türkçe'simaç; kibrit; eş
Türnoun
Örnek Cümle
British tobacco and cotton tradersorganized the first football match in the city of Salonika during the period of the Ottoman Empire.
Osmanlı imparatorluğu döneminde , Selanik şehrinde ilk futbol maçını düzenleyenler, İngiliz tütün ve pamuk tüccarlarıydı.