Facebook

Sözlük

matched

adjective

Türkçe'sieşleşmiş,uyumlu
Türadjective
Örnek Cümle
The study compared two closely matched groups.
İnceleme, yakından ilişkili iki kümeyi karşılaştırmıştır.