Facebook

Sözlük

matched

adjective

Türkçe'si eşleşmiş,uyumlu
Tür adjective
Örnek Cümle
The study compared two closely matched groups.
İnceleme, yakından ilişkili iki kümeyi karşılaştırmıştır.