Facebook

Sözlük

material

adjective

Türkçe'si maddi,maddesel
Tür adjective
Örnek Cümle
Crude oil is used as the raw material for making plastics.
Ham petrol plastik yapmak için ham madde olarak kullanılır.

noun

Türkçe'si malzeme, madde
Tür noun
Örnek Cümle
And third is the kind of material he has to learn.
İkincisi öğrenme yöntemleridir bunu nasıl yaptığıdır.