Facebook

Sözlük

material

adjective

Türkçe'si maddi,maddesel
Tür adjective
Örnek Cümle
And third is the kind of material he has to learn.
İkincisi öğrenme yöntemleridir bunu nasıl yaptığıdır.

noun

Türkçe'si malzeme, madde
Tür noun
Örnek Cümle
When used properly, uncoated weathering steel is by far the most cost-effective material for bridges.
Düzgünce kullanıldığı zaman kaplamasız siper çeliği köprüler için kat be kat en uygun maliyetli olanıdır.