Facebook

Sözlük

mathematical

adjective

Türkçe'si matematiksel
Tür adjective
Örnek Cümle
Galileo laid the foundations of modern physics with his mathematical studies on motion and the strength of materials.
Galileo, hareket ve maddelerin dayanıklılığına ilişkin matematiksel çalışmalarıyla modern fiziğin temellerini atmıştır.