Facebook

Sözlük

matter

verb

Türkçe'si önemli olmak, olanları etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
No matter what the newspapers are saying about the causes of the firm’s bankruptcy, I still maintain that it was inevitable.
Şirketin iflas nedenleri ile ilgili olarak gazeteler ne derse desin, ben hâlâ bunun kaçınılmaz olduğu görüşündeyim.

noun

Türkçe'si sorun, mesele; madde
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists tell us that 90 per cent of all matter in the universe consists of hydrogen.
Bilim adamları bize, evrendeki tüm maddelerin yüzde 90’ının hidrojen içerdiğini söylemektedir.