Facebook

Sözlük

matter

verb

Türkçe'siönemli olmak, olanları etkilemek
Türverb
Örnek Cümle
The origin of epics is a matter of great scholarly dispute.
Destanın kaynağı büyük akademik tartışma konusudur.

noun

Türkçe'sisorun,mesele; madde
Türnoun
Örnek Cümle
No matter how hard I tried to settle the argument between them, they kept quarrelling, getting even more offensive.
Aralarındaki tartışmayı yatıştırmak için ne kadar uğraştıysam da, onlar, daha da saldırganlaşarak, kavgaya devam ettiler.