Facebook

Sözlük

matter

verb

Türkçe'si önemli olmak, olanları etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
As it's led to so much misunderstanding, the matter can't have been explained clearly enough for; everybody to understand.
Bu kadar çok yanlış anlamaya yol açtığına göre, konu herkesin anlayabileceği kadar net bir şekilde açıklanmamış olmalı.

noun

Türkçe'si sorun, mesele; madde
Tür noun
Örnek Cümle
As a matter of fact one of the most important aims of education must be to produce individuals who can think and act independently.
Aslında, eğitimin önemli hedeflerinden biri özgürce düşünebilen ve davranabilen bireyler yetiştirmek olmalıdır.