Facebook

Sözlük

matter

verb

Türkçe'si önemli olmak, olanları etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
No matter what the newspapers are saying about the causes of the firm’s bankruptcy, I still maintain that it was inevitable.
Şirketin iflas nedenleri ile ilgili olarak gazeteler ne derse desin, ben hâlâ bunun kaçınılmaz olduğu görüşündeyim.

noun

Türkçe'si sorun, mesele; madde
Tür noun
Örnek Cümle
Trust is the major source which leads towards healthy relation in your life no matter in which relation you're linked in.
Güven, hangi ilişki içinde bağlantınız olursa olsun hayatınızda sağlıklı ilişkiye sebep olan önemli bir kaynaktır.