Facebook

Sözlük

may

noun

Türkçe'si Mayıs
Tür noun
Örnek Cümle
It may not be open.
Açık olmayabilir.

modal

Türkçe'si -e bilmek
Tür modal
Örnek Cümle
Whatever decision the executive committee may take as regards of the staff development scheme, it is the amount of money allocated that will determine its success.
Personel geliştirme projesi ile ilgili olarak yönetim kurulu hangi kararı alırsa alsın, projenin başarısını tayin edecek olan, ayrılan para miktarıdır.