Facebook

Sözlük

meal

noun

Türkçe'si öğün,yemek
Tür noun
Örnek Cümle
In North America, the electrical grid has evolved in piece meal fashion over the past 100 years.
Kuzey Amerika’da, elektrik şebekesi, geçen 100 yıliçinde düzensiz bir şekilde gelişmiştir.