Facebook

Sözlük

mean

adjective

Türkçe'si kaba, korkutucu
Tür adjective
Örnek Cümle
New house building should not mean the disappearance of the playing fields and green spaces which every town and city needs.
Yeni konut yapımı, her kasaba ve şehrin gereksinim duyduğu oyun sahalarının ve yeşil alanların yok olması anlamına gelmemelidir.

verb

Türkçe'si anlamına gelmek, demek istemek
Tür verb
Örnek Cümle
The lack of evidence of negative effects doesn’t mean that new genetically modified foods are without risk.
Olumsuz etkilerin kanıtlarının yokluğu, genetiği değiştirilmiş gıdaların risksiz olduğu anlamına gelmez.