Facebook

Sözlük

mean

adjective

Türkçe'si kaba, korkutucu
Tür adjective
Örnek Cümle
A high temperature does not always mean that the situation is serious but still a doctor should be consulted.
Yüksek ateş, her zaman durumun ciddi olduğu anlamına gelmez, ama yine de bir hekime başvurmalıdır.

verb

Türkçe'si anlamına gelmek, demek istemek
Tür verb
Örnek Cümle
New house building should not mean the disappearance of the playing fields and green spaces which every town and city needs.
Yeni konut yapımı, her kasaba ve şehrin gereksinim duyduğu oyun sahalarının ve yeşil alanların yok olması anlamına gelmemelidir.