Facebook

Sözlük

meaning

noun

Türkçe'si anlam
Tür noun
Örnek Cümle
If you don't know the meaning of a word, you may use a dictionary.
Sözcüğün anlamını bilmezseniz sözlük kullanabilirsiniz.