Facebook

Sözlük

means

noun

Türkçe'si araç, yöntem, olanak
Tür noun
Örnek Cümle
Vaccination is the most effective means to control infectious diseases.
Aşı, bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek için en etkili araçtır.