Facebook

Sözlük

means

noun

Türkçe'si araç, yöntem, olanak
Tür noun
Örnek Cümle
The fact that there is an organization working towards the recognition of the rights of housewives means we are progressing in the right direction.
Ev kadınlarının haklarının tanınması yolunda çalışan bir örgütün olması demek, doğru yönde ilerliyoruz demektir.