Facebook

Sözlük

measure

verb

Türkçe'siölçmek
Türverb
Örnek Cümle
Before astronomers could establish the existence of galaxies, they had to develop a way to measure their distances.
Gökbilimciler galaksilerin varlığını saptamadan önce, uzaklıklarını ölçmek için bir yol geliştirmek zorundalardı.

noun

Türkçe'siönlem; ölçü
Türnoun
Örnek Cümle
We have learned how to measure the velocity of the object at a given time.
Belirli bir zamanda bir cismin hızını nasıl ölçeceğimizi öğrendik.

Alternatif öneriler:

measurementtake measure