Facebook

Sözlük

measure

verb

Türkçe'si ölçmek
Tür verb
Örnek Cümle
Until recently, there was no reliable method to measure the age of dinosaurs, and thus, to figure out the conditions in which they grew.
Son zamanlara kadar, dinozorların yaşını ölçmek ve böylece büyüdükleri koşulları anlamak için güvenilir bir yöntem yoktu.

noun

Türkçe'si önlem; ölçü
Tür noun
Örnek Cümle
Thomas Gray, who was an eighteenth-century English poet, stressed that a certain measure of learning and a long acquaintance with the good writers of the past were essential for the writing of good poetry.
Bir on sekizinci yüzyıl İngiliz şairi olan Thomas Gray, iyi şiir yazmak için, belli ölçüde bilginin ve geçmişin iyi yazarlarıyla uzun bir tanışıklığın esas olduğunu vurgulamıştır.