Facebook

Sözlük

mechanical

adjective

Türkçe'si mekanik
Tür adjective
Örnek Cümle
Resonance is the increase in amplitude of vibration in a mechanical or acoustic system caused by an external influence.
Rezonans, mekanik ya da akustik bir sistemdeki titreşimin genliğinde bir dış etkinin neden olduğu artıştır.