Facebook

Sözlük

media

noun

Türkçe'si basın,medya
Tür noun
Örnek Cümle
In Britain the government is under pressure from the media to make substantial cuts in public expenditure.
İngilterede’ki hükümet, kamu harcamalarında önemli kesintiler yapması için basın-yayın organlarının baskısı altındadır.