Facebook

Sözlük

medically

adverb

Türkçe'si tıbbi olarak,tıbben
Tür adverb
Örnek Cümle
16th-century European botanists made detailed descriptions of many plants, particularly the medically important ones.
16. yüzyılda Avrupalı botanikçiler birçok bitkinin, özellikle de tıbbi yönden önemli olanların ayrıntılı tanımlarını yapmışlardır.