Facebook

Sözlük

mediterranean

noun

Türkçe'siAkdeniz
Türnoun
Örnek Cümle
The Suez Canal, which connects the Mediterranean and the Red Sea, was designed and built by the French engineer De Lesseps.
Akdeniz ile Kızıl Deniz’i birleştiren Süveyş Kanalı, Fransız mühendis De Lesseps tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Alternatif öneriler:

meditatemeditationpremeditated