Facebook

Sözlük

medium

adjective

Türkçe'si orta,vasat
Tür adjective
Örnek Cümle
Since internet has become the commonest medium for doing searches for any product, service or information, its potential to help in promotion is highly valued.
İnternet herhangi bir ürünü, hizmeti ya da bilgiyi araştırmak için en yaygın araçlardan biri olduğu için onun gelişmesine yardım etme potansiyeli yüksek ölçüde değerlidir.

noun

Türkçe'si araç, aracı
Tür noun
Örnek Cümle
Since internet has become the commonest medium for doing searches for any product, service or information, its potential to help in promotion is highly valued.
İnternet herhangi bir ürünü, hizmeti ya da bilgiyi araştırmak için en yaygın araçlardan biri olduğu için onun gelişmesine yardım etme potansiyeli yüksek ölçüde değerlidir.