Facebook

Sözlük

meeting

noun

Türkçe'si toplantı
Tür noun
Örnek Cümle
I have to plan the meeting with some faculty members.
Bazı fakülte üyeleriyle toplantı plânlamak zorundayım.