Facebook

Sözlük

meeting

noun

Türkçe'sitoplantı
Türnoun
Örnek Cümle
The meeting could be put off till the director comes.
Toplantı müdür gelinceye kadar ertelenebilirdi.