Facebook

Sözlük

member

noun

Türkçe'si üye,aza
Tür noun
Örnek Cümle
The European Molecular Biology Council, which represents the member states of the European Union, will co-ordinate advanced research into genetics.
Avrupa Birliği'ne üye devletleri temsil eden Avrupa Moleküler Biyoloji Konseyi, genetik alanındaki ileri araştırmaların eş güdümünü sağlayacak.