Facebook

Sözlük

memory

noun

Türkçe'si hafıza,anı,hatıra
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.