Facebook

Sözlük

mental

adjective

Türkçe'sizihinsel
Türadjective
Örnek Cümle
The study has shown that exercise promotes mental health and reduces symptoms of depression.
Çalışma, egzersizin zihinsel sağlığı ilerlettiğini ve depresyon belirtilerini azaltığını göstermiştir.