Facebook

Sözlük

mental

adjective

Türkçe'si zihinsel
Tür adjective
Örnek Cümle
Only physical exercise can be regarded as a safe and effective way to improve your mental condition.
Sadece fiziksel egzersiz akli durumunuzu geliştirmek için güvenilir ve etkili bir yöntem olarak düşünülebilir.