Facebook

Sözlük

mental

adjective

Türkçe'si zihinsel
Tür adjective
Örnek Cümle
Positive self-esteem is indirectly or directly connected with good mental well-being and fitness.
Pozitif kendine saygı doğrudan ya da dolaylı olarak zihinsel olarak sağlıklı ve fit olmayla ilgilidir.