Facebook

Sözlük

mental

adjective

Türkçe'si zihinsel
Tür adjective
Örnek Cümle
The physical and psychological effects of stress vary from person to person depending upon factors such as age and mental health.
Stresin fiziksel ve psikolojik etkileri, yaş ve ruh sağlığı gibi faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir.