Facebook

Sözlük

mentally

adverb

Türkçe'sizihinsel olarak
Türadverb
Örnek Cümle
We feel mentally strong to tackle the different situations that we experience.
Deneyimlediğimiz farklı durumların üstesinden gelmek için zihinsel olarak güçlü hissederiz.