Facebook

Sözlük

mentioned

adjective

Türkçe'si bahsedilen,adı geçen
Tür adjective
Örnek Cümle
Both of them have mentioned having the same difficulty.
Her ikisi de aynı güçlüğü çektiklerinden söz ettiler.