Facebook

Sözlük

merely

adverb

Türkçe'si sadece
Tür adverb
Örnek Cümle
The incongruity may be merely verbal as in the case of a play on words, exaggerated assertion, etc.
Aykırılık sözcük oyunları ya da abartmalı anlatımı üzerinde olduğu gibi salt sözel olabilir, ya da basamaklı sırıkların kışının bacaklarını çok uzatmakta kullanılmasında olduğu gibi fiziksel olabilir; ya da etki seyredenin yüksekten atan kimsenin ortaya koyduğu gerçek ve yapmacık arasındaki aykırılıkları algılamasına dayanmasında olduğu gibi, yergi türünden olabilir.