Facebook

Sözlük

message

noun

Türkçe'si ileti
Tür noun
Örnek Cümle
Rather, he must understand not only the obvious content of the message, but also the subtleties of meaning, the significant emotive values of words, and the stylistic features which determine the `flavor and feel` of the message.
Çevirmen, yalnızca iletinin açıkça ortada olan içeriğini anlamakla kalmamalı, ince anlam ayrımların, sözcüklerin anlamlı, coşkusal değerlerini ve iletinin `tadını ve ruhunu` belirleyen biçemsel özellikleri de kavramalıdır.