Facebook

Sözlük

metre

noun

Türkçe'si metre
Tür noun
Örnek Cümle
One ten-millionth of this was called one metre and became the basic unit of the metric system.
Bunun on milyonda birine metre denildi ve metrik sistemin temel birimi oldu.