Facebook

Sözlük

middle

adjective

Türkçe'si orta, vasat
Tür adjective
Örnek Cümle
, founded an empire and for a time ruled over a large part of the Middle East.

noun

Türkçe'si orta, orta kısım
Tür noun
Örnek Cümle
Some art historians argue that, as in the Middle Ages so in the Renaissance, art served the purposes of faith.
Bazı sanat tarihçileri, sanatın Ortaçağ'da olduğu gibi Rönesans'ta da dinin amaçlarına hizmet ettiğini ileri sürmektedir.