Facebook

Sözlük

middle

adjective

Türkçe'si orta, vasat
Tür adjective
Örnek Cümle
Because of their relatively high population growth, countries in the Middle East need their economies to grow by over 5% per year in order to make real improvements in living standards.
Göreceli olarak yüksek olan nüfus artışları nedeniyle, Ortadoğu’daki ülkeler yaşam standartlarında gerçek ilerlemeler sağlamak için ekonomilerinin yıllık % 5’in üzerinde büyümesine gereksinim duyarlar.

noun

Türkçe'si orta, orta kısım
Tür noun
Örnek Cümle
Since comets appear in the sky without any signalin advance, people in antiquity and especiallyduring the Middle Ages believed that they had aspecial meaning.
Kuyruklu yıldızlar gökyüzünde önceden herhangi bir işaret vermeden göründükleri için, eski çağda ve özellikle Ortaçağ boyunca, insanlar onların özel bir anlamı olduğuna inanıyorlardı.