Facebook

Sözlük

might

modal

Türkçe'si-e bilir
Türmodal
Örnek Cümle
A research worker might infer that the disease was due to the smokiness of the area.
Araştırmacı hastalığın bölgedeki dumandan ileri geldiği sonucuna varabilir.