Facebook

Sözlük

mild

adjective

Türkçe'siılıman,nazik
Türadjective
Örnek Cümle
Regular exercise helps to increase self-confidence and lower the symptoms of mild depression and anxiety.
Düzenli egzersiz öz güveninizi arttırmaya ve orta dereceli depresyon ve kaygı belirtilerini azaltmaya yardım eder.

Alternatif öneriler:

mild-manneredmildly