Facebook

Sözlük

mild

adjective

Türkçe'si ılıman,nazik
Tür adjective
Örnek Cümle
Regular exercise helps to increase self-confidence and lower the symptoms of mild depression and anxiety.
Düzenli egzersiz öz güveninizi arttırmaya ve orta dereceli depresyon ve kaygı belirtilerini azaltmaya yardım eder.