Facebook

Sözlük

military

adjective

Türkçe'si askeri
Tür adjective
Örnek Cümle
The Pentagon has estimated that about 25 percent of the military facilities in the country are unnecessary.
Pentagon, ülkedeki askeri tesislerin yaklaşık yüzde 25‘inin gereksiz olduğunu hesaplamıştır.

noun

Türkçe'si ordu
Tür noun
Örnek Cümle
The Pentagon has estimated that about 25 percent of the military facilities in the country are unnecessary.
Pentagon, ülkedeki askeri tesislerin yaklaşık yüzde 25‘inin gereksiz olduğunu hesaplamıştır.