Facebook

Sözlük

military

adjective

Türkçe'si askeri
Tür adjective
Örnek Cümle
At the 1994 Brussels NATO summit a'partnership for peace' programme was formally launched, enabling the old Warsaw Pact members and former Soviet republics to take part in a wide range of military cooperation with NATO.
1994 Brüksel NATO zirvesinde, eski Varşova Paktı üyelerine ve önceki Sovyet cumhuriyetlerine NATO ile geniş kapsamlı bir askeri işbirliği yapma olanağı sağlayan 'barış için ortaklık' programı resmen yürürlüğe kondu.

noun

Türkçe'si ordu
Tür noun
Örnek Cümle
Recently, the two countries have signed a military pact whereby their navies will work together against their enemies.
Son zamanlarda iki ülke askeri anlaşma imzaladı, ki bununla deniz kuvvetleri düşmanlarına karşı birlikte çalışacak.