Facebook

Sözlük

mind

verb

Türkçe'si önemsemek,ilgilenmek
Tür verb
Örnek Cümle
One must bear in mind that the World Trade Organisation benefits every farmer and every business that sells goods and services to foreign markets.
Dünya Ticaret Örgütü'nün, mal ve hizmetlerini dış pazarlarda satan her çiftçiye ve şirkete yarar sağladığı akılda tutulmalıdır.

noun

Türkçe'si akıl,zihin
Tür noun
Örnek Cümle
If you don't mind we will compare notes before the last candidate comes in.
Sizin için sakıncası yoksa, son aday girmeden notları karşılaştıracağız.